1. Polska bezgotówkowa
  2. Aktualności
  3. Wspierajmy polskie małe biznesy!
Wspierajmy polskie małe biznesy!

Wspierajmy polskie małe biznesy!

4 min czytania

27 czerwca świętujemy Dzień Małych i Mikroprzedsiębiorców

Aż 99,8% wszystkich firm w Polsce stanowią MŚP, z czego ponad 97% stanowią najmniejsze biznesy1. Przedsiębiorcy są filarem polskiej gospodarki i cichymi bohaterami wzrostu gospodarczego. Jak zatem możemy ich wspierać w codziennych wyzwaniach biznesowych?

Ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw to dobra okazja do tego, aby przyjrzeć się strukturze i kondycji biznesów w Polsce. Nasz kraj zajmuje 5-tą pozycję w Unii Europejskiej pod kątem liczby przedsiębiorstw. Cały sektor wytwarza ponad dwie trzecie wartości PKB (67,9 %), a największy w nim udział mają mikroprzedsiębiorstwa (28,2%). MŚP zatrudnia 6,9 mln osób, z czego prawie 4,4 mln pracę znajduje w mikrofirmach. Największy odsetek małych firm działa w usługach i handlu (75,2%), rzadziej zaś w budownictwie i przemyśle2.

- Małe firmy mają niebagatelny wpływ na wzrost polskiej gospodarki. Ich wkład w dobrobyt społeczny i ekonomiczny jest jednak niedoszacowany. Dlatego cieszymy się, że czerwiec możemy nazwać miesiącem przedsiębiorczości, a korzystając z tej okazji, chcielibyśmy przekazać wszystkim właścicielom małych biznesów wyrazy uznania i podziękowania za trud i ich codzienną pracę na rzecz lokalnych społeczności. Dla nas, przedsiębiorcy są bohaterami, którzy mimo wyzwań i zawirowań ekonomicznych, z powodzeniem współtworzą od wielu lat wzrost gospodarczy – komentuje Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Duże wyzwania małych biznesów

Mali przedsiębiorcy każdego dnia zmagają się z trudnościami biznesowymi, m.in ze wzrostem kosztów działalności, ze zmianami, jakie pojawiły się po pandemii, czy wpływem wojny w Ukrainie. Jednak największym wyzwaniem ostatnich czasów jest ogromna zmienność otoczenia, nazywana też „kumulacją czarnych łabędzi”.

- W 2023 r., kiedy wszyscy mierzyliśmy się ze skutkami pandemii, inflacja i wojna były głównymi czynnikami negatywnie wpływającymi na kondycję firm. Aż 41% ankietowanych przez nas przedsiębiorców przyznało, że doświadczyło wówczas spadku realnych dochodów, a 53% zauważyło ogólne pogorszenie swojej sytuacji finansowej3. Jednak polscy przedsiębiorcy potrafią przezwyciężać kryzysy i szukają rozwiązań, które pomogą im zyskać przewagę konkurencyjną. W tym celu, decydują się często na takie kroki jak np. przebranżowienie, rozszerzenie działalności czy wprowadzanie obniżek cen lub promocji. Tymczasem, wiele efektywnych narzędzi jest w zasięgu ręki i nie wymaga nakładów inwestycyjnych – jak np. dostęp do dotacji czy kredytu, regionalnych programów wsparcia, programu bezpłatnych terminali, czy innych form pomocy, dzięki którym, przedsiębiorcy mogą wprowadzić innowacje w swoich firmach. Wierzymy, że w tym roku istotną rolę będą w tym zakresie pełnić środki z KPO – dodaje Joanna Erdman.

Przedsiębiorcy stawiają na wiedzę i rozwój

Z raportu PARP wynika, że statystycznie, pierwszy rok działalności w 2022 r. przetrwały dwie na trzy nowo powstałe firmy. Zmienność otoczenia powoduje, że przedsiębiorcy powinni inwestować swój czas w stały rozwój i ciągłe doszkalanie się. Badanie przeprowadzone dla Fundacji Polska Bezgotówkowa pokazało natomiast, że ponad połowa przedsiębiorców (53%) samodzielnie poszukuje w internecie informacji na temat sposobów rozwoju ich firm. Co trzeci ankietowany przyznał, że taką wiedzę czerpie przede wszystkim od innych przedsiębiorców4.

- Przedsiębiorcy rozumieją przewagę, jaką daje wiedza oraz przyznają, że sukces w biznesie zależy również od rozwoju kompetencji. Wspieramy ich w tym obszarze. W tym celu stworzyliśmy naszą autorską platformę – Akademia Przedsiębiorcy5, która jest źródłem wiedzy i najlepszych praktyk. Współpracujemy również z ekspertami, którzy przygotowują webinary i szkolenia dla naszych uczestników. Kolejny webinar odbędzie się już - 27 czerwca o godzinie 14:00 i w całości poświęcony będzie działaniom marketingowym w małej firmie. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału – komentuje Joanna Erdman.

Fundacja Polska Bezgotówkowa powstała po to, aby wspierać przedsiębiorstwa w ich rozwoju i budowaniu konkurencyjności m.in. poprzez ułatwienie im dostępu do narzędzi do przyjmowania płatności bezgotówkowych. W ramach Programu, każdy przedsiębiorca może otrzymać bezpłatnie terminal płatniczy lub dostęp do aplikacji płatniczej na urządzenia mobilne i przez 12 miesięcy będzie korzystał z nich bez żadnych opłat. Fundacja pokrywa również koszty finansowe obsługi transakcji do kwoty 100 tys. zł obrotu rocznego na jeden terminal. Do końca maja 2024 r. do Programu Polska Bezgotówkowa dołączyło ponad 476 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano blisko 631 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych.

______________________________________________________

1PARP: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2024 
2 PARP: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2024 
3 Badanie przeprowadzone przez Wavemaker Global dla Fundacji Polska Bezgotówkowa w sierpniu 2023 r. na próbie 600 przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 pracowników. W badaniu wykorzystano metodę CAWI (online).
4 Jw. 
5 Dostęp: https://polskabezgotowkowa.pl/dla-firm/akademia-przedsiebiorcy/

 

Jesteśmy gotowi,
by dzielić się z Tobą
wszystkim co wiemy!

Zapisz się do darmowego newslettera

Zapisz się do darmowego newslettera w ramach Akademii Przedsiębiorcy